CONDICIONS GENERALS D'ÚS

En compliment al que estableix la legislació espanyola en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (B.O.E.) del 12 de Juliol de 2002, es publica el següent document:

1. Dades identificatives

stampida.es és una unitat de negoci pertanyent a Copy Drana S.L. (CIF: B-62.361.001) empresa amb domicili social al C / Sicília 288, 08013 Barcelona, ​​i registrada al Registre Mercantil de Barcelona

2. Descripció del servei

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

Stampida, es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Stampida proporciona una sèrie de serveis a Internet als seus usuaris i clients. Un d'aquests serveis és el de vendre articles personalitzats com samarretes, dessuadores, tasses, clauers, vinils adhesius, etc. Els usuaris de Stampida poden adquirir o crear el seu propi disseny per al seu propi ús. Els usuaris que vulguin vendre a través de Botigues Personals hauran d'acceptar les Condicions d'ús de Botigues Personals al moment de subscriure a aquest servei.

3. Regles generals

3.1 Ús prohibit

No pots intentar causar cap dany al web o al servei de stampida.es.

Per exemple, i sense ser aquesta llista completa ni exhaustiva, no pots:

a) Entorpir el servei de Stampida usant virus o altres programes dissenyats per fer mal a qualsevol programari o maquinari.

b) Modificar o crear versions de qualsevol tecnologia usada en Stampida.

c) Usar qualsevol tipus de script, robot o tecnologia per monitoritzar la web, a excepció de comptadors o serveis tipus "Google Analytics" per al teu Botiga personal.

d) Recollir correus electrònics o altra informació a través del servei d'Stampida.

e) Fer-te passar per una altra persona o entitat.

3.2 Privadesa i protecció de dades

En Stampida.es estem especialment conscienciats sobre la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Ens comprometem a donar-te el millor servei i la millor experiència en línia.

En el moment en que un client realitza una comanda a través del nostre servidor segur, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la comanda.

En stampida.es no tenim cap accés a la informació relacionada amb el nombre de la targeta de crèdit dels nostres clients. Nosaltres únicament vam rebre la confirmació del pagament per part de les institucions bancàries que tramiten la comanda.

En cap cas, la seva informació personal serà cedida a tercers aliens a Copy Drana S.L.

Llei de Protecció de Dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis d'alta habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de Stampida per realitzar les següents finalitats:

Cursar la seva sol·licitud d'usuari registrat i / o la seva comanda de productes oferts per Stampida. Un cop confirmada i acceptada la seva sol·licitud, l'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació a l'adreça indicada al moment de completar el formulari de registre.

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb productes o serveis oferts per Stampida.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs de peticions o respondre a les peticions que siguin realitzades per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de Stampida.

Remetre el butlletí de notícies o newsletter de Stampida.

Stampida informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, Stampida no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Stampida garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a l'adreça postal de l'empresa C / Sicilia 288, 08013 Barcelona, ​​(Att: Atenció al Client) o enviar un correu electrònic a través del formulari de contacte.

3.3 Condicions de compra

Sistema de venda

Per realitzar una compra, l'usuari pot fer-nos arribar la seva comanda per Internet a través del sistema de "cistella de la compra" implementat al nostre lloc web stampida.es.

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de stampida.es, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins el territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

Forma de pagament

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta (MasterCard, Visa, Visa Electron, ...); En determinats casos i per prevenir possibles fraus stampida.es es reserva la possibilitat de demanar a un client una forma de pagament concreta.

Forma, despeses i termini d'enviament

El client podrà seleccionar la forma d'enviament d'entre les possibles per a la seva zona d'enviament. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost serà diferent per a cada forma de transport.

El termini de lliurament es compon del termini de producció i del termini d'enviament.

Nota: els dissabtes, diumenges i festius no hi ha repartiment.

És possible que per diversos motius una comanda pateixi certs retards en producció, a causa de desquadrament d'estocs, confirmació prèvia amb el client, etc.

Stampida.es envia les comandes als seus clients residents a la Península Ibèrica a través de diferents empreses de transport, en un termini de 3-5 dies.

Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia. Stampida.es es compromet a reposar en un termini raonable qualsevol comanda que hagi estat malmès o perdut per aquesta agència

4. Garantia legal, devolucions i canvis

4.1. garantia legal

En cas de producte defectuós, stampida.es procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al client. Stampida.es respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de 2 anys des del lliurament. El client ha d'informar stampida.es de la manca de conformitat en el termini de 2 mesos des que va tenir coneixement d'ella.

4.2. Canvis i devolucions (dret de desistiment)

El client podrà triar entre el canvi del producte o la devolució íntegra de l'import. L'usuari tindrà 7 dies naturals per efectuar la devolució o el canvi, a comptar de la data de recepció de la comanda.

4.3. procediment

El client enviarà a stampida.es via transportista amb els costos de l'enviament a càrrec del client dins del termini, estipulant si desitja un canvi de peça o una devolució de l'import, a la següent adreça:

Stampida.es

C / Sicília nº 288

08013 Barcelona

Si es tracta d'una devolució de l'import, stampida.es tornarà els diners de la compra a través de transferència bancària al compte indicat pel client o mitjançant abonament a la targeta de crèdit / dèbit.

En cas d'un canvi, stampida.es efectuarà el canvi i l'enviarà al client sense cap cost per a ell. Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de stampida.es, se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

Per a qualsevol reclamació o suggeriment poden dirigir-se a:

Departament d'Atenció al Client.

Stampida

C / Sicília nº 288

08013 Barcelona

E-mail: comanda@stampida.es

5. Propietat intel·lectual i industrial

5.1. Propietat dels usuaris

L'usuari declara i garanteix el propietari intel·lectual i industrial del contingut que pugi i compongui en stampida.es, o té les autoritzacions necessàries dels propietaris per fer-ho. Igualment, l'usuari concedeix a Stampida una llicència no exclusiva, mundial i gratuïta per utilitzar aquest contingut, en els mitjans i formats que Stampida cregui convenient per prestar el seu servei de creació, producció i enviament d'articles. Stampida pot cedir aquesta llicència a un tercer en cas necessari per a aquesta creació, producció i enviament d'articles. Stampida reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

5.2. Propietat de Stampida

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de Stampida, o, si s'escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

5.3. Notificacions d'infracció

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent nostre email comanda@stampida.es

6. Drets de Stampida

6.1 Monitorització

Stampida es reserva el dret (sense assumir l'obligació) de monitoritzar transaccions i comunicacions que es produeixin en la seva web. Si Stampida determina, al seu propi judici, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d'Ús o aquesta transacció o comunicació és inapropiada, Stampida pot cancel·lar o restringir l'accés a aquest usuari o al material qüestionable, sense més responsabilitats per a les parts implicades.

6.2 Modificacions del servei

Stampida es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte de la seva web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i / o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per cap de les parts.

6.3 Cancel·lació de l'usuari

Stampida, al seu propi criteri i amb avís o sense, pot:

a) suspendre o limitar l'ús de stampida.es a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte.

b) eliminar el contingut que cregui oportú dels servidors i directoris de stampida.es

c) Prohibir l'ús dels serveis de stampida.es

6.4 Comunicacions enviades pels usuaris

Stampida es reserva el dret d'usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris en: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos; per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que es puguin considerar aquestes comunicacions confidencials.

7. Política d'enllaços

Stampida no es fa responsable d'aquells altres llocs web o arxius als que sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas que es consideri oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s'impossibiliti l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquin serien immediatament retirats.

8. Limitació de responsabilitats

Stampida.es exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de stampida.es, així com al mal ús del lloc web i / o dels seus continguts.

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.